Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Normy znalostí školí proškolení členové ČČK, v zaměstnání zdravotničtí pracovníci.

Školitelka: Hana Jindřichová, Adéla Kauerová

Školitel:     Vojtěch Dvořák

 

 

 

 

Mladý zdravotník I. a II. stupně (10 a 16 hodin)

 

V této normě jsou proškolováni žáci I. a II. stupně základních škol. Pro děti vyškolené v těchto normách jsou pořádány postupové soutěže Hlídek mladých zdravotníků.

 

Zdravotník ČČK Junior (20 hodin)

Tato norma je určena pro mládež ve věku 16 - 18 let, studenty středních škol, členy i nečleny Mládeže ČČK.

 

Zdravotnická příprava uchazečů o řidičské oprávnění  (6 hodin) Rozsah výuky zdravotnické přípravy uchazečů o řidičský průkaz v autoškolách včetně praktického výcviku v poskytování první pomoci je dán Zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na tuto normu je ČČK držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC) do 12.12.2013.

 

Základní norma zdravotnických znalostí (12 hod)

Jsme držitelem Evropského certifikátu pro první pomoc (EFAC) platnost do 12.12.2013, kterou mu udělila Evropská komise pro první pomoc v Bruselu. Vydávaný průkaz má mezinárodní platnost.

 

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (20 hodin)

Tato norma akreditovaná MŠMT se od předchozí normy liší přidáním 8h modulu. Je zaměřena na první pomoc u dětí. Naše OS ČČK je držitelem akreditace.

 

První pomoc pro příslušníky tísňových složek (40 hodin) Tato norma je určena pro členy HZS, dobrovolné hasiče, příslušníky PČR, Městské policie, příslušníky ostatních nezdravotnických složek IZS a pod.

 

Zdravotník zotavovacích akcí (40 hodin)

ČČK má na výuku zdravotníků zotavovacích akcí akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Absolventi tohoto kurzu jsou podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávněni vykonávat zdravotníky na zotavovacích a podobných akcích akcích a školách v přírodě. Naše OS ČČK je držitelem akreditace.

 

Dobrovolná sestra ČČK (57 hodin)

Absolventi tohoto kurzu mohou zajišťovat zdravotnické služby na různých akcích včetně zotavovacích a podobných akcí, ale též působit jako zdravotníci v případě mimořádných událostí, jako členové humanitárních jednotek ČČK. Navazuje na Základní normu zdravotnických znalostí.

 

Zdravotnický instruktor ČČK (56 hodin)

je nejvyšší normou znalostí první pomoci v Českém červeném kříži. Povinným předchozím školením je DOS příp. ZZA. Její absolventi působí jako lektoři všech nižších norem znalostí první pomoci v ČČK a na vedoucích pozicích v Humanitárních jednotkách ČČK.

 

Záchranář školený v použití AED (4 hodiny )

Tento kurz je určen především hasičům, policistům, úředníkům a všem laikům, kteří se pohybují v místech s velkou kumulací osob a mají zájem o proškolení v užití automatického externího defibrilátoru. Takto vyškolený laický záchranář bude schopen použít AED před příjezdem Záchranné služby a účinně tak pomoci při obnovení základních životních funkcí postiženého.